Skip to main content

Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ cộng đồng của chúng ta qua Chiến dịch chống Bạo hành trong Nhà và Bạo hành Gia đình. ‘Canterbury-Bankstown Nói KHÔNG với Bạo hành trong Nhà & CÓ với các Mối Quan hệ Lành mạnh’, là một chiến dịch liên tục và được sự hỗ trợ của Ủy ban Liên lạc chống Bạo hành trong Nhà tại Canterbury Bankstown. Mục tiêu của chiến dịch là để nâng cao nhận thức và hỗ trợ những người đang trải qua bạo hành trong nhà và bạo hành gia đình tại Canterbury-Bankstown.

CBCity Domestic Violence Pledge Initiative

Bạo hành trong nhà và bạo hành gia đình là gì?

Bạo hành trong nhà và bạo hành gia đình xảy ra khi một người trong một mối quan hệ thân thiết làm cho người kia thường xuyên cảm thấy lo sợ, bất lực hoặc không an toàn.

Việc này có thể qua hình thức bạo hành thể chất, xã hội, tài chính, tình dục, cảm xúc, lời lẽ, tâm lý, tinh thần hoặc qua phương tiện kỹ thuật.

Cách thức để quý vị có thể tạo sự khác biệt

Chúng tôi yêu cầu các thành viên cộng đồng, các nhóm, các tổ chức và thương nghiệp của địa phương chúng ta hãy tuyên hứa/cam kết sự hỗ trợ trong việc loại bỏ bạo hành trong nhà và bạo hành gia đình tại thành phố Canterbury-Bankstown. Quý vị có thể làm điều này bằng cách:

 • Để lại một thông điệp trên Bức tường Tuyên hứa (Pledge Wall) dưới đây; và
 • Nộp một tấm hình hoặc vi-đê-ô của quý vị với bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp của quý vị và có ghi ‘Canterbury-Bankstown Nói KHÔNG với bạo hành trong nhà và CÓ với các mối quan hệ lành mạnh’.
 • The City of Canterbury Bankstown acknowledges the traditional custodians of the land, water and skies of Canterbury-Bankstown, the Darug (Darag, Dharug, Daruk, Dharuk) People. We recognise and respect Darug cultural heritage, beliefs and relationship with the land. We acknowledge the First Peoples’ continuing importance to our CBCity community.

  Contact us

  Our friendly Customer Service Call Centre is open Monday to Friday 8.30am-5pm to assist with all enquiries.

  Phone 9707 9000
  Email council@cbcity.nsw.gov.au
  Website www.cbcity.nsw.gov.au/

  Social links