Skip to main content

Ιστορικό

Ένα ουσιαστικό μέρος του ρόλου μας ως τοπικού δημοτικού συμβουλίου είναι οι συνεχείς αναβαθμίσεις και η συντήρηση των δημόσιων χώρων και εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται από τους 361.000 δημότες μας και τις επιχειρήσεις της τοπικής κοινότητας.

Κάνουμε μια σημαντική οικονομική επένδυση σε έργα, που κυμαίνονται από αναβαθμίσεις πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στα προαστιακά κέντρα και τους ανοιχτούς χώρους, έως μικρότερες εργασίες βελτίωσης πεζόδρομων, αποστράγγισης ρευμάτων ή βελτίωσης της κυκλοφορίας που βοηθούν τους κατοίκους να μετακινούνται στους δρόμους μας με ασφάλεια και άνεση.

Αναγνωρίζουμε ότι ενώ αυτά τα έργα προσφέρουν σημαντικά οφέλη στην κοινότητα, αναγνωρίζουμε επίσης ότι δημιουργούμε επιπτώσεις κατά την οικοδόμηση και διαχείριση αυτών των έργων υποδομής.

Ο Δήμος Canterbury Bankstown είναι υπερήφανος για τον τρόπο με τον οποίο προσαρμόζουμε τα προγράμματα και τις εγκαταστάσεις μας για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινότητάς μας. Καθοδηγούμαστε από μια σειρά πλαισίων της Πολιτειακής Κυβέρνησης και των Δημοτικών Συμβουλίων της ΝΝΟ, που περιλαμβάνουν το Σχέδιο Κοινοτικής Συμμετοχής, το Πλαίσιο Κοινοτικής Συμμετοχής, την Πολιτική και την Εργαλειοθήκη μας.

Λαμβάνουμε υπόψη και εξερευνούμε τα δημογραφικά στοιχεία της πολυπολιτισμικής μας κοινότητας για να επικοινωνούμε με τρόπους που είναι αποτελεσματικοί για εσάς.

Αλλά η δέσμευσή μας να είμαστε ένας δήμος που πρωτοπορεί και ενδιαφέρεται, με ηγέτες που ακούνε την κοινότητά μας, σημαίνει ότι θέλουμε να βελτιωνόμαστε.

Αυτή η πρόταση

Σκοπός της πρωτοβουλίας Κεφαλαιουχικά Έργα – Πλαίσιο Συμμετοχής Κοινότητας και Ενδιαφερομένων Μερών είναι η συνεργασία με τις κοινότητες και τα ενδιαφερόμενα μέρη μας για την από κοινού δημιουργία μιας συνεπέστερης διαδικασίας διαβούλευσης σχετικά με τα κεφαλαιουχικά μας έργα. Αυτή είναι η ευκαιρία σας να υποβάλετε τα σχόλιά σας για τον τρόπο με τον οποίο το Συμβούλιο θα πρέπει να συμβουλεύεται την κοινότητά μας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων στο μέλλον.

Σύμφωνα με τις αρχές συμμετοχής του Συμβουλίου, το πλαίσιο αυτό θα αναπτυχθεί:
 • καταρτίζοντας από κοινού το πλαίσιο με την τοπική κοινότητα και τα ενδιαφερόμενα μέρη – χρησιμοποιώντας διαδικτυακές έρευνες, στοχευμένα εργαστήρια και μια ψηφιακή σελίδα συμμετοχής για συνεχή ανατροφοδότηση
 • παρέχοντας ένα συνεπές και ευέλικτο έγγραφο με τίτλο Κεφαλαιουχικά Έργα – Πλαίσιο Συμμετοχής Κοινότητας και Ενδιαφερομένων Μερών για διαβούλευση με την κοινότητα χρησιμοποιώντας χρονοδιαγράμματα και εργαλεία στη δημιουργία των οποίων έχετε συμβάλει κι εσείς
 • δίνοντας τη δυνατότητα παροχής σχολίων σχετικά με το Πλαίσιο πριν από την οριστικοποίησή του
 • υποστηρίζοντας το προσωπικό του Δήμου ώστε να κατανοεί και να ενσωματώνει το Πλαίσιο στην καθημερινή του εργασία
 • κοινοποιώντας ευρέως το τελικό Σχέδιο, έτσι ώστε τα μέλη της κοινότητας να ξέρουν τι να περιμένουν και πώς να συνεργάζονται με το Συμβούλιο όταν επηρεάζονται από τα έργα.

Χρονοδιάγραμμα

 • Timeline item 1 - complete

  Κοινοτική συμμετοχή:

  21 Μαρτίου 2022 → 3 Απριλίου 2022

  Η διαβούλευση αυτή είναι ανοικτή για την υποβολή σχολίων.
  Μετά την περίοδο συμμετοχής, όλες οι παρατηρήσεις και τα σχόλια που υποβλήθηκαν θα επανεξεταστούν προκειμένου να διευκολυνθεί η περαιτέρω βελτίωση του Πλαισίου.

 • Timeline item 2 - active

  Ανάπτυξη Κεφαλαιουχικών Έργων – Πλαίσιο Συμμετοχής Κοινότητας και Ενδιαφερομένων Μερών

  4 Απριλίου 2022 → 31 Μαΐου 2022

 • Timeline item 3 - incomplete

  Διαβούλευση σχετικά με το Προκαταρκτικό έγγραφο Κεφαλαιουχικών Έργων – Πλαίσιο Συμμετοχής Κοινότητας και Ενδιαφερομένων Μερών

  Ιούνιος 2022 και αργότερα

  Το έγγραφο θα είναι διαθέσιμο για ανατροφοδότηση και σχόλια

  Στοιχείο χρονοδιαγράμματος 4 - ημιτελές

 • Timeline item 4 - incomplete

  Η τελική έκθεση θα επανεξεταστεί από το Συμβούλιο

Ποιος ακούει

Εάν έχετε ερωτήσεις ή θέλετε να μάθετε περισσότερα για το έργο, επικοινωνήστε με τους υπαλλήλους του Δήμου που αναφέρονται παρακάτω.

Email projects@cbcity.nsw.gov.au
In writing

Υποβάλλοντας την γνώμη σας ταχυδρομικώς: Υπ’ όψιν: General Manager, City of Canterbury Bankstown, PO Box 8, Bankstown NSW 1885

Ben Webb

Ben Webb

Διευθυντής, Έργα και Προγράμματα

The City of Canterbury Bankstown

Tash Velkou

Tash Velkou

Επικεφαλής Ομάδας Επικοινωνίας Έργων

City of Canterbury Bankstown

Phone: 0427 133 082

Στρατηγικοί Προορισμοί CBCity 2028

Δείτε πώς αυτό το πρόγραμμα βοηθά στην υλοποίηση του Κοινοτικού Στρατηγικού Σχεδίου μας.
Leading and engaged

Ηγεσία και Δέσμευση

Ένας σωστά διοικούμενος δήμος με τολμηρούς ηγέτες που επικεντρώνονται στο μέλλον και ακούνε τους δημότες.

Μάθετε περισσότερα

CBCity acknowledges the traditional custodians of this land, the Darug and the Eora peoples. We recognise and respect their cultural heritage, beliefs and relationship with the land, and pay our respects to their Elders past, present and emerging, and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.

Contact us

Our friendly Customer Service Call Centre is open Monday to Friday 8.30am-5pm to assist with all enquiries.

Phone 9707 9000
Email haveyoursay@cbcity.nsw.gov.au
Website www.cbcity.nsw.gov.au/