Skip to main content

Bối Cảnh

Một phần thiết yếu của chúng tôi trong vai trò Hội đồng thành phố là sự liên tục nâng cấp và bảo trì các không gian công cộng và các cơ sở được sử dụng bởi 361.000 cư dân và cộng đồng thương nghiệp địa phương.

Chúng tôi đầu tư tài chính đáng kể vào các đề án, từ việc nâng cấp trung tâm thành phố nhiều triệu đô và các không gian ngoài trời, cho đến công tác cải tiến các lối đi nhỏ, cống thoát nước hoặc cải tiến lưu thông nhằm giúp cư dân di chuyển trên đường phố của chúng ta một cách an toàn và thuận tiện.

Chúng tôi biết rằng trong khi các đề án này đem đến các lợi ích quan trọng cho cộng đồng, chúng tôi cũng nhận thấy rằng chúng tôi gây ra các gián đoạn trong khi xây dựng và điều hành các hạ tầng cơ sở này.

Thành phố Canterbury Bankstown tự hào về cách thức chúng tôi thu xếp các cơ sở/tiện ích và chương trình của chúng tôi một cách phù hợp để chăm lo các nhu cầu của cộng đồng. Chúng tôi được hướng dẫn bởi các khung của Chính quyền Tiểu bang NSW và Hội đồng thành phố, kể cả Kế hoạch Cộng đồng Tham gia, Khung Tương tác Cộng đồng, Chính sách và bộ Công cụ (toolkit).

Chúng tôi hội ý và khảo sát thông tin thống kê về đặc điểm của cộng đồng đa văn hóa của chúng ta nhằm để giao tiếp theo cách thức phù hợp cho quý vị.

Nhưng quyết tâm của chúng tôi để là một thành phố dẫn đầu và gắn kết, với các nhà lãnh đạo biết lắng nghe đến cộng đồng, có nghĩa là chúng tôi muốn làm tốt hơn nữa.

Đề xuất này

Mục đích của khởi xướng về ‘Các Công trình xây dựng Cơ bản – Khung hợp tác với Cộng đồng và Các bên Liên quan’ là hợp tác với cộng đồng và các bên liên quan để cùng tạo ra một tiến trình kiên định hơn nữa cho việc hội ý về các đề án cơ bản của chúng tôi. Đây là dịp để quý vị góp ý về việc Hội đồng thành phố nên hội ý ra sao với cộng đồng trong việc thiết kế và cung ứng các đề án trong tương lai.

Chiếu theo các nguyên tắc về sự tương tác của Hội đồng thành phố, khung hợp tác này sẽ được soạn thảo bằng cách:

 • cùng thiết kế một khung hợp tác (framework) với cộng đồng địa phương và các bên có quan tâm – dùng các thăm dò ý kiến trực tuyến, các buổi hướng dẫn có mục tiêu và một trang tương tác qua phương tiện kỹ thuật số để liên tục nhận góp ý
 • cung ứng ‘Các Công trình xây dựng Cơ bản – Khung hợp tác với Cộng đồng và Các bên Liên quan’ kiên trì và linh động nhằm để hội ý với cộng đồng, dùng các khung thời gian và phương cách (công cụ) mà quý vị đã góp phần tạo ra
 • cung ứng cơ hội để góp ý vào bản dự thảo Khung hợp tác trước khi đúc kế
 • hỗ trợ nhân viên Hội đồng thành phố để họ hiểu được và phối hợp Khung hợp tác này vào công việc hàng ngày của họ
 • chia sẻ rộng rãi Khung hợp tác (framework) đã hoàn chỉnh, để cộng đồng hiểu những gì sắp đến và cách thức làm việc/liên lạc với Hội đồng thành phố khi các đề án ảnh hưởng đến họ.

Thời gian biểu

 • Timeline item 1 - complete

  Sự tham gia của cộng đồng

  21 tháng Ba 2022 → 3 tháng Tư 2022

  Việc hội ý này hiện sẵn sàng đón nhận các góp ý.
  Sau khi tham gia, tất cả các nội dung đệ trình và nhận xét sẽ được xem xét để giúp hoàn thiện hơn nữa Khung.

 • Timeline item 2 - active

  Soạn thảo ‘Capital Works - Community and Stakeholder Framework’

  4 tháng Tư 2022 → 31 tháng Năm 2022

 • Timeline item 3 - incomplete

  Hội ý về bản dự thảo ‘Draft Capital Works - Community and Stakeholder Framework’

  Kể từ tháng Sáu 202

  Bản tài liệu sẽ có sẵn để được góp ý và phê bình.

 • Timeline item 4 - incomplete

  Bản báo cáo sau cùng sẽ được xét duyệt bởi Hội đồng thành phố

Ai là người lắng nghe

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu thêm về dự án, vui lòng liên hệ với các nhân viên Hội Đồng có tên dưới đây.

Email projects@cbcity.nsw.gov.au
In writing

Gửi đệ trình (submission) qua bưu điện đến: Att. General Manager, City of Canterbury Bankstown, PO Box 8, Bankstown NSW 1885

Ben Webb

Ben Webb

Giám đốc, Công trình & Đề án

The City of Canterbury Bankstown

Tash Velkou

Tash Velkou

Đội trưởng Liên lạc của Đề á

City of Canterbury Bankstown

Phone: 0427 133 082

Các điểm đến – CBCity (Thành phố Canterbury Bankstown) 2028

Sau đây là cách thức mà các đề án này giúp ích để cung ứng Kế hoạch Chiến lược Cộng đồng của chúng tôi.
Leading and Engaged

Dẫn đầu và Tương tác

Một thành phố được quản lý tốt đẹp với các nhà lãnh đạo dũng cảm và tập trung vào tương lai và sẵn sàng lắng nghe.

Muốn biết thêm chi tiết

CBCity acknowledges the traditional custodians of this land, the Darug and the Eora peoples. We recognise and respect their cultural heritage, beliefs and relationship with the land, and pay our respects to their Elders past, present and emerging, and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.

Contact us

Our friendly Customer Service Call Centre is open Monday to Friday 8.30am-5pm to assist with all enquiries.

Phone 9707 9000
Email haveyoursay@cbcity.nsw.gov.au
Website www.cbcity.nsw.gov.au/