Skip to main content

Consultation has concluded

Bối cảnh

Năm 2019, Hội đồng thành phố đã hoàn thành Tuyên bố Quy hoạch Chiến lược Địa phương Connective City 2036. Tài liệu này đề ra tầm nhìn sử dụng-đất cấp-cao cho Canterbury-Bankstown, bao gồm cả phương pháp tiếp cận trung tâm để tăng trưởng.

Phương pháp tiếp cận trung tâm để tăng trưởng có nghĩa là hầu hết các việc làm trong tương lai và phát triển nhà ở của Hội đồng thành phố sẽ xảy ra ở các trung tâm hiện có với cơ sở hạ tầng và việc tiếp cận giao thông. Để đảm bảo sự tăng trưởng này được lên kế hoạch tốt, chúng tôi đang chuẩn bị các quy hoạch tổng thể dựa trên địa điểm. Những quy hoạch tổng thể này sẽ giúp đảm bảo rằng các trung tâm của chúng tôi là những nơi sôi động, thịnh vượng và hấp dẫn mà cộng đồng có thể tự hào.

Chúng tôi đã hoàn thành quy hoạch tổng thể cho hai trung tâm lớn nhất của Thành phố, BankstownCampsie. Hội đồng hiện đang lên quy hoạch cho ba trung tâm địa phương của mình Lakemba, Belmore và Canterbury, và một trong những trung tâm khu phố nhỏ của chúng tôi, Belfield.

Làm thế nào để đóng góp ý kiến

Nói chuyện với nhóm

Tiến trình

Quá trình lập Quy hoạch tổng thể bao gồm nhiều bước, với nhiều cơ hội để cộng đồng cung cấp các góp ý.
 • Timeline item 1 - complete

  Đợt Tham gia Ban đầu

  Thứ Hai ngày 19 tháng 9 - Chủ nhật ngày 23 tháng 10 năm 2022

  Hội đồng đang thu thập những đóng góp và ý tưởng ban đầu từ cộng đồng.

 • Timeline item 2 - active

  Xem xét ý kiến của đợt tham gia ban đầu và chuẩn bị báo cáo kỹ thuật

  Quy hoạch Tổng thể Canterbury sẽ được phát triển bởi nhóm chuyên gia đa ngành của Hội đồng, với ý kiến đóng góp từ các chuyên gia tư vấn kỹ thuật và xem xét các phát hiện của đợt tham gia ban đầu.

 • Timeline item 3 - incomplete

  Tham gia với cộng đồng trong Dự thảo Quy hoạch Tổng thể

  Hội đồng sẽ lấy ý kiến góp ý từ cộng đồng về dự thảo Quy hoạch Tổng thể Canterbury.

 • Timeline item 4 - incomplete

  Xem xét các bản đệ trình

  Sau giai đoạn tham gia này, tất cả các bản đệ trình và góp ý nhận được về bản dự thảo quy hoạch sẽ được xem xét để hoàn thiện Quy hoạch Tổng thể Canterbury.

 • Timeline item 5 - incomplete

  Báo cáo với Hội đồng Thành phố

  Bản dự thảo Quy hoạch Tổng thể đã được hoàn thiện sẽ được báo cáo lên Hội đồng để xem xét.

 • Timeline item 6 - incomplete

  Đề xuất lập Quy hoạch

  Nếu được Hội đồng hỗ trợ, nhân viên sẽ chuẩn bị đề xuất kế hoạch để thực hiện Quy hoạch Tổng thể. Đề xuất Quy hoạch sẽ chính thức thay đổi các biện pháp kiểm soát quy hoạch (bao gồm phân vùng đất, chiều cao công trình và các biện pháp kiểm soát khác) áp dụng cho trung tâm. Đề xuất quy hoạch này sẽ được đệ trình lên Bộ Quy hoạch và Môi trường NSW để có Quyết định Gateway Determination (Gateway Determination), nhằm tìm kiếm sự chấp thuận cho triển lãm công khai. *

  * Trước khi một đề xuất quy hoạch được triển lãm chính thức, nó phải trải qua ‘Quy trình Gateway’. ’Quy trình Gateway’ đề cập đến việc đánh giá Đề xuất Quy hoạch của Bộ Quy hoạch và Môi trường NSW.

  ‘Determination Gateway’ được ban hành khi Bộ Quy hoạch và Môi trường NSW quyết định rằng một đề xuất quy hoạch có thể tiến tới giai đoạn tiếp theo của quá trình lập kế hoạch.

 • Timeline item 7 - incomplete

  Triển lãm chính thức về đề xuất quy hoạch

  Với điều kiện Bộ Quy hoạch Môi trường ban hành Gateway Determination, đề xuất quy hoạch sẽ được triển lãm công khai để lấy ý kiến thêm của cộng đồng.

  Thời gian này tối thiểu là 28 ngày.

 • Timeline item 8 - incomplete

  Xem xét các bản đệ trình

  Sau triển lãm, tất cả các bản đệ trình sẽ được xem xét, và Đề xuất Quy hoạch sẽ được Hội đồng xem xét để xác định xem nó có được tiến hành để hoàn thiện hay không.

 • Timeline item 9 - incomplete

  Hoàn thiện

  Kết quả cuối cùng của cuộc tham vấn sẽ được lưu vào hồ sơ tại đây, và Đề xuất Quy hoạch sẽ được gửi lại cho Bộ Quy hoạch, Công nghiệp và Môi trường NSW để hoàn thiện và thực hiện.

Ai đang lắng nghe

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu thêm về dự án sự kiện, vui lòng liên hệ với các chuyên viên Hội đồng Thành phố được liệt kê dưới đây.

Email haveyoursay@cbcity.nsw.gov.au
In writing

Gửi qua đường bưu điện tới Mr Matthew Stewart, CEO, City of Canterbury Bankstown PO Box 8, Bankstown NSW 1885

Sam

Sam

Executive Planner – Urban Renewal

City of Canterbury Bankstown

Điện thoại: 9707 9553

Joey

Joey

Community Engagement Officer

City of Canterbury Bankstown

Điện thoại: 9707 9030

Các Điểm đến CBCity 2028

Đây là cách các dự án này giúp thực hiện Quy hoạch Chiến lược Cộng đồng của chúng tôi.

The City of Canterbury Bankstown acknowledges the traditional custodians of the land, water and skies of Canterbury-Bankstown, the Darug (Darag, Dharug, Daruk, Dharuk) People. We recognise and respect Darug cultural heritage, beliefs and relationship with the land. We acknowledge the First Peoples’ continuing importance to our CBCity community.

Contact us

Our friendly Customer Service Call Centre is open Monday to Friday 8.30am-5pm to assist with all enquiries.

Phone 9707 9000
Email council@cbcity.nsw.gov.au
Website www.cbcity.nsw.gov.au/

Social links